VOGUE & art

Presentation of VOGUE Ukraine

— What: VOGUE & Art exhibition within the presentation of the first issue of VOGUE Ukraine

— Role: Project curating, artworks creation, exhibition organization

— Artists: Masha Shubina, Maksym Mamsykov, Sasha Kurmaz, Aleksandra Zhumaylova, Lesia Khomenko, Artem Volokitin, Stepan Ryabchenko, Vlada Ralko, Ksenia Gnylytska